De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

75 JAAR NBB

Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van noden in de hele wereld (inclusief Nederland), het treffen van voorzieningen die kunnen bijdragen aan de verbetering van infrastructuur, bestrijding van ziekten en kwalen, of onderzoek op die gebieden, zoveel mogelijk gelieerd aan scheepvaart / visserij / of anderszins met water te maken hebbende projecten.

Strategie

De missie van de stichting is: Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van noden in de hele wereld (inclusief Nederland), het treffen van voorzieningen die kunnen bijdragen aan de verbetering van infrastructuur, bestrijding van ziekten en kwalen, of onderzoek op die gebieden, zoveel mogelijk gelieerd aan scheepvaart / visserij / of anderszins met water te maken hebbende projecten.

Doelstelling

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel: a. het financieel en/of anderszins ondersteunen van initiatieven en projecten op het gebied van wetenschap, natuur, milieu, rampen en educatie, zoveel mogelijk in het kader van scheepvaart, winning en bestrijding van water, zowel nationaal als internationaal; b. het financieel en/of anderszins bijdragen aan het behoud van historische vaartuigen die worden beheerd, geëxploiteerd of zijn verkregen door een algemeen nut beogende instelling, op voorwaarde dat daarmee geen particulier of individueel belang wordt gediend; c. het financieel en/of anderszins ondersteunen van schippersinternaten en soortgelijke instellingen zonder winstoogmerk die voldoen aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling dan wel sociaal belang behartigende instelling; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

Bestuur

Bestuurvoorzitterdhr. P.J. Tuk Penningmeesterdhr. H.O.W. Verwer Secretarisdhr. H.O.W. Verwer Bestuursliddhr. W. van Baalen Bestuursliddhr. C.H. Beers

Bevoegdheden bestuur

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) conform de statuten.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen een kleine onkostenvergoeding

RSIN-nummer

814013727

KVK-nummer

24370090

Downloads van 75 JAAR NBB
Download actueel beleidsplan

Deze tekst is te beheren via de instellingen in de backend

Download jaarverslag

Deze tekst is te beheren via de instellingen in de backend.

Download financien

Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid