De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

Stichting Start Foundation

Op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt.

Strategie

Missie omschrijving: De arbeidsmarkt is steeds meer topsport geworden. Mensen die willen meedoen moeten zich aanpassen. Het systeem, met al onze wetten, regels en instituten, kan niet verhinderen dat al jarenlang 1,7 miljoen mensen, die langs de kant staan eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’ worden. Dat moet anders en dat kan anders. Wij geloven dat er voor iedereen ruimte is om mee te doen en van waarde te zijn. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen aan een Nederland te bouwen waarin iedereen meedoet. Wij pleiten voor een nieuwe werkelijkheid, die mensen bemoedigd in plaats van ontmoedigd om een bijdrage te leveren. Wij geloven dat je door anders te denken en te doen het onmogelijke mogelijk kunt maken. Het is nooit te laat om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen. We focussen op de toekomst en de kansen die nog voor ons liggen. We ontwikkelen vernieuwende initiatieven, agenderen knelpunten en bespreken samen hoe het beter kan. We zijn constant actief in het publieke debat. Zo laten we telkens weer zien dat er zo veel meer kan als je niet binnen de bestaande kaders blijft denken, maar bereid bent die los te laten. We laten het bloed kruipen waar het gaan kan. Op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt.

Doelstelling

In 2025 willen we via onze activiteiten 150.000 mensen die langs de kant staan, bereikt hebben. Dat kan zijn door daadwerkelijk arbeidsplekken te realiseren, de positie van mensen op de arbeidsmarkt te verstevigen of door de match tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen. En door kaders los te laten, wezenlijke verandering op gang te brengen, ons in het publieke debat te mengen en issues op de politieke agenda te krijgen. We geven werk een nieuwe betekenis en bieden mensen die langs de kant staan, nieuwe perspectieven.

Bestuur

Bestuurvoorzitterdhr. H.C.P. Noten Han Penningmeesterdhr. R van Tilburg Rens Vicevoorzittermvr. A.M.H. van Gaal Annemarie Bestuursliddhr. R.C.A. Steenkuijl Ron

Bevoegdheden bestuur

Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden hebben door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie een ruime omgevingsoriëntatie en maatschappelijke gevoeligheid. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directeur, die hierover aan hen verantwoording aflegt. Investeringsvoorstellen tot en met 250.000 euro worden door de directeur gefiatteerd. Investeringen daarboven door het bestuur. Eind 2018 zijn Mw. F. Halsema en Dhr. A. Mulder afgetreden. Dhr. R. van Tilburg is in 2018 toegetreden tot het bestuur.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt (een deel van) een niet-bovenmatig vacatiegeld Toelichting beloning bestuur: De bestuursleden vervullen hun functie bezoldigd: voorzitter bestuur 10.448 euro, bestuurslid 8.707 euro. Genoemde vergoedingen zijn excl. BTW. Beloningsbeleid medewerkers: Beloning conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

RSIN-nummer

8063.69.346

KVK-nummer

29048805

Downloads van Stichting Start Foundation
Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid