Lid worden

Alle standpunten

Help mee om regeldruk overheid te verminderen!

Gepost op 22 februari 2022
Wij wijzen je graag op de twee onderstaande acties om regeldruk van de overheid te verminderen. Doe mee met de internet consultatie ‘Knellende wetten en regels’ en teken de petitie ‘Stop onnodige regeldruk’. En breng beide acties onder de aandacht van je eigen achterban!

Waarom? Onnodige regeldruk is een bedreiging, niet alleen voor individuen, maar ook voor (vrijwilligers)organisaties. De FIN spreekt de overheid en de politiek aan op dit probleem en heeft gevraagd om de komende 5 jaar niets toe te voegen aan het al bestaande woud van regels en wetten.

Neem deel aan de internetconsultatie Knellende wetten en regels 

Uit de praktijk kennen wij allemaal voorbeelden van knellende wetgeving: Een vrouw in de bijstand die geen tas boodschappen mag ontvangen, de toeslagenaffaire, de kostendelersnorm waardoor werkloze kinderen niet bij hun ouders kunnen inwonen, enz. Hoe mensen door het woud aan regels in de problemen kunnen komen. 

Gelukkig ziet de overheid dat nu ook in en het nieuwe kabinet wil dit aanpakken. Of dat gaat lukken, valt te bezien. Wij kunnen in ieder geval een handje helpen door mee te doen aan de internetconsultatie ‘Knellende Wetten en Regels’. Via deze consultatie wil de overheid inventariseren waar (kwetsbare) mensen in de problemen komen door regeldruk. Het zou goed zijn als de overheid meer inzicht krijgt in voorbeelden uit de praktijk waar regels en uitvoeringsbeleid mensen in de knel brengt.

Richt jouw fonds zich op kwetsbaren in de samenleving? Ken je voorbeelden uit de praktijk waarin regels averechts werken voor de mensen die jullie juist willen helpen? Neem dan deel aan de internet consultatie

De deadline is 8 maart 2022 

Onderteken de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen 

Vrijwilligers hebben veel last van regeldruk. Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super onduidelijk én, belangrijker, deze onderwerpen horen eigenlijk helemaal niet van toepassing te zijn op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Zij hebben er voornamelijk last van. Je bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie. Nog los van de risico’s van sancties die vaak in deze regelgeving is opgenomen.  

De petitie gaat uit van vele organisaties: Platvorm Vrijwilligers NOV, AGORA Beroepsvereniging coördinatoren vrijwilligerswerk, Brabantse Vrijwilligerscentrales G5, Het Begint met Taal, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), KEN Drenthe, KNHM Foundation, Koornetwerk Nederland, LandschappenNL, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), LSAbewoners, Partin, NOC*NSF, PEP Den Haag, Scouting Nederland, Stichting Present, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI), VPTZ, Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en YMCA Nederland. 

In de petitie wordt van de overheid gevraagd:

  • Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde een baan of zorgtaak.
  • Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  • Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  • Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.


Teken of deel dan de petitie 
hier: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. 

De deadline is 15 mei 2022


Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid