Lid worden

ANBI informatie


1. Algemene informatie

FIN - Branchevereniging van Fondsen en Foundations
KvK nummer:  40412123
RSIN nummer: 8016.21.069

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
tel. 070 326 2753
e-mail. info@fondseninnederland.nl


2. Strategie

Missie 

De FIN staat voor Ruimte voor Geven door:

  • Belangen te behartigen van de filantropische sector, in het bijzonder bij de Nederlandse en Europese overheid en politiek
  • Contacten en kennisuitwisseling door en voor haar leden te faciliteren
  • De maatschappelijke rol van filantropische fondsen te faciliteren met aandacht voor de bijdragen van fondsen aan een duurzame, sociale en inclusieve samenleving.
  • De beginselen van Goed Bestuur als basis te gebruiken voor een stelsel van zelfregulering 3. Actueel beleidsplan

FIN Beleidsplan 2021-2024

4. Jaarverslag

FIN Jaarverslag 2022


5. Bestuur

 

6. Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, strategie, organisatie en het financieel beleid van de vereniging. Het bestuur roept tweejaarlijks de Algemene Ledenvergaderingen bijeen en legt daar verantwoording af aan de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de publieke en de juridische zin. Op basis van een volmacht en een directiereglement zijn een beperkt aantal van de taken en bevoegdheden gedelegeerd aan de directeur.   

7. Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders voeren hun functies onbezoldigd uit, met uitzondering van de voorzitter. De voorzitter ontvangt een bezoldiging op basis van de tijdsbelasting van deze functie. De hoogte van de bezoldiging wordt door de Algemene Ledenvergaderingen vastgesteld op voorstel van het bestuur.

8. Beloningsbeleid medewerkers

Voor de medewerkers en de directeur wordt er geen CAO gevolgd, maar zijn er individuele arbeidsovereenkomsten gesloten. De arbeidsvoorwaarden zijn sector-conform. De totale personeelslasten zijn opgenomen in het jaarverslag (zie hierboven).

9. Statuten Vereniging van Fondsen

De statuten van de FIN


10. Standaardformulier ANBI-publicatie

FIN Standaardformulier ANBI publicatie

Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid