De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

ANBI informatie


1. Algemene informatie

FIN - Branchevereniging van Fondsen en Foundations
KvK nummer:  40412123
RSIN nummer: 8016.21.069

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
tel. 070 326 2753
e-mail. info@fondseninnederland.nl


2. Strategie

Visie

Een zichtbare en in de maatschappij verankerde filantropische sector in Nederland, die effectief samenwerkt ten behoeve van de kwaliteit van de samenleving.

Missie 

De FIN is een onafhankelijke branchevereniging en heeft een vierledige missie:

  • Belangenbehartiging van de vermogensfondsen;
  • Het bevorderen van de professionalisering en het optimaal functioneren van de leden;
  • Stimuleren van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie;
  • Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie


3. Actueel beleidsplan

Verkort Beleidsplan 2017-2020

4. Jaarverslag

FIN Bestuursjaarverslag 2019 

5. Bestuur

 

6. Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, strategie, organisatie en het financieel beleid van de vereniging. Het bestuur roept tweejaarlijks de Algemene Ledenvergaderingen bijeen en legt daar verantwoording af aan de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de publieke en de juridische zin. Op basis van een volmacht en een directiereglement zijn een beperkt aantal van de taken en bevoegdheden gedelegeerd aan de directeur.   

8. Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders voeren hun functies onbezoldigd uit. 

Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid