De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

Branchevereniging van fondsen en foundations

De FIN behartigt de belangen van fondsen en foundations, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.

Over de FIN


De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.

 

Wij maken ons sterk bij de overheid en politiek voor de initiatieven die fondsen en foundations nemen voor het publieke belang en zetten ons in om de filantropie in het algemeen en de rol van fondsen en foundations in het bijzonder onder de aandacht te brengen. De FIN vervult daarbij een brugfunctie tussen de FIN-leden en alle maatschappelijke belanghebbenden.

Onze standpunten


De FIN zet zich in voor een sterke positie van fondsen en foundations. Op onze agenda staan een aantal thema’s die onze leden belangrijk vinden, omdat die bijdragen aan het uitvoeren van hun maatschappelijke missie. Dit zijn onze standpunten waar wij ons in de belangenbehartiging hard voor maken.

Onze standpunten bekijken

Kennis en ontmoeting

Voor onze leden is de FIN het platform om kennis en kunde uit te wisselen. De leden hebben een actieve rol via commissies en werkgroepen. De FIN faciliteert dit netwerk om innovatie en samenwerking te stimuleren door bijeenkomsten en werkgroepen en door de koppeling van individuele leden bij specifieke vraagstukken.

Onze werkgroepen bekijken

Onze partners


In Nederland behartigt de FIN de gemeenschappelijke belangen van de filantropie samen met partners Goede Doelen Nederland (GDN), Nederland Filantropieland (NLFL) en CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken via het platform Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

 

De FIN is internationaal actief door deelname aan het DAFNE netwerk (Donors And Foundations Networks in Europe). Dit is een verband waarin de Europese verenigingen voor fondsen en foundations belangenbehartiging bij de Europese overheid en politiek uitvoert in nauwe samenwerking met EFC (European Foundation Centre).

Ook werkt de FIN samen met vele kennispartners met als doel om waardevolle inhoudelijke toegevoegde waarde voor haar leden beschikbaar te maken. Voorbeelden van kennispartners zijn Centrum voor Filantropische Studies van de VU, het Impact Centre Erasmus en de European Venture Philanthropy Association (EVPA).

Onze partners bekijken

Het FIN-Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, strategie, organisatie en het financieel beleid van de vereniging. Het bestuur roept tweejaarlijks de Algemene Ledenvergaderingen bijeen en legt daar verantwoording af aan de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de publieke en de juridische zin. Vanaf november 2019 wordt het bestuur gevormd door (foto v.l.n.r.) Boudewijn de Blij, Frieda de Pater, Ronald van der Giessen, Annette van Waning en Sanne ten Bokkel Huinink.

Ontmoet het FIN-bestuur
Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid