Lid worden

Filantropie in Nederland

Filantropie is alle vrijwillige inzet voor het publieke belang.

Bijna iedereen in Nederland zet zich met vrijwilligerswerk en donaties onverplicht in voor maatschappelijke doelen. Al deze particuliere initiatieven zorgen voor sociale samenhang en hebben grote positieve impact op diverse terreinen zoals gezondheidszorg, welzijn, sport, cultuur, natuur en milieu, verduurzaming en ontwikkelingssamenwerking.

Iedereen die zich inzet voor het publiek belang heeft daar zijn of haar eigen motivatie voor. Vaak is dat een gevoel van verantwoordelijkheid, maar filantropie draagt ook bij aan het eigen geluk. Nederland staat in de top tien van de landen met de meest gelukkige inwoners, dit hangt mede samen met de goed ontwikkelde filantropie.

Uit de Kamerbrief van Minister Sander Dekker:

"De waarde van filantropie ligt niet uitsluitend in de maatschappelijke impact van goede doelen. Filantropie geeft ruimte aan burgers om vanuit altruïstische motieven een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dit versterkt de banden tussen mensen en gemeenschappen en bevordert de sociale cohesie. Ook heeft de sector een signaalfunctie: geefgedrag drukt opinies uit over behoeften en noden in de samenleving en vervult daarmee een belangrijke functie in het systeem van checks and balances in onze democratie. Daarnaast heeft filantropie een innovatiefunctie: fondsen kunnen nieuwe werkwijzen uitproberen zonder afkerig te zijn van risico’s."

>> Lees de Kamerbrief over de Beleidsvisie Filantropie

Kerngegevens filantropie in Nederland:

  • Filantropie is een van de belangrijkste samenbindende factoren in de maatschappij;
  • De helft van de Nederlanders zet zich minimaal één keer per jaar in als vrijwilliger;
  • Jaarlijks doneren Nederlanders ongeveer € 6 miljard aan filantropie
  • Filantropie bevordert de maatschappelijke dialoog en inclusiviteit en gaat polarisatie tegen; 
  • Nederland kent meer dan 350.000 stichtingen en verenigingen, daarvan hebben er ongeveer 43.000 de ANBI-status.
Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid