De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

Agnes van den Brandeler Stichting

Het behouden en toegankelijk maken van de artistiek nalatenschap van de kunstenares Agnes van den Brandeler (1918-2002)

Doelstelling

- Het conserveren van en zorgdragen voor een passende onderbrenging van de kunstwerken die eigendom zijn van de stichting - Het stimuleren van publicaties, tentoonstellingen en onderzoek over, onder meer, de collectie Van den Brandeler

Bestuur

Bestuurvoorzitterdhr. K. W. Sluyterman van Loo Koeno Penningmeesterdhr. R.R. De Haas Robert Secretarisdhr. F.W.H. Bergevoet Frank

Bevoegdheden bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd: a) hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk b) hetzij door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt vergoeding voor (een deel van) de gemaakte kosten Het bestuur ontvangt (een deel van) een niet-bovenmatig vacatiegeld Toelichting beloning bestuur: De gemaakte kosten betreffen in hoofdzaak reiskosten. In declareert het bestuur geen onkosten als het een volledige vrijwilligersbijdrage ontvangt. De bestuursleden ontvangen een belastingvrije vrijwilligersvergoeding binnen de door de wet- en regelgeving bepaalde marges

RSIN-nummer

800235861

KVK-nummer

41041052

Downloads van Agnes van den Brandeler Stichting
Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid