De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

De Frans Mortelmans Stichting

Kunst en Cultuur Den Haag website

De stichting beoogt een algemeen maatschappelijk belang voor het grondgebied van het Rijk en wel uitsluitend door de bevordering van activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur, alles in de ruimste zin.

Strategie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van fondsen.

Doelstelling

De stichting beoogt een algemeen maatschappelijk belang voor het grondgebied van het Rijk en wel uitsluitend door de bevordering van activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.

Bevoegdheden bestuur

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Beloningsbeleid

Bestuurders genieten een niet bovenmatig vacatiegeld per bijgewoonde vergadering. Onkosten, voor zover niet bovenmatig, worden vergoed.

RSIN-nummer

802390158

KVK-nummer

41151281

Downloads van De Frans Mortelmans Stichting
Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid