De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

Alle nieuwsberichten

ANBI standaardformulier publicatieplicht voor vermogensfondsen

Gepost op 1 april 2021

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer besloten dat de publicatieplicht op een meer uniforme manier moet worden uitgevoerd door ANBI's en dat deze informatie makkelijker vindbaar moet zijn voor het publiek en de Belastingdienst. De publicatieplicht is tot nu toe vormvrij geweest en alle ANBI's publiceerden de gegevens op hun eigen manier. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's daarom verplicht om gebruik te maken van standaardformulieren.

Grotere ANBI's zijn:

  • ANBI's die fondsenwerven en waarvan de jaarlijkse baten meer bedragen dan € 50.000 
  • Niet-fondsenwervende ANBI's waarvan de jaarlijkse lasten meer bedragen dan € 100.000

De standaardformulieren zijn opgesteld door het ANBI-team van de Belastingdienst en afgestemd met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waarvan de FIN deel uitmaakt. Als u bij het gebruik vragen of opmerkingen over het standaardformulier heeft, dan vernemen wij dat graag via info@verenigingvanfondsen.nl. Wij gebruiken uw feedback in de evaluatie van de standaardformulieren met de Belastingdienst.    

Praktische handwijzingen 

1. Ga naar de website van de Belastingdienst, hier staan de standaardformulieren.

2. Kies het standaardformulier dat het beste van toepassing is op uw fonds. Er is onder andere een algemeen standaardformulier en een speciale voor vermogensfondsen (Zuivere vermogensfondsen zijn ANBI-instellingen die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling.

3. Als uw fonds de CBF-Erkenning heeft, dan geldt het Erkenningspaspoort als standaardformulier. 

4. Download het standaardformulier en vul het in op basis van de jaarcijfers 2020. NB: veel gegevens zijn optioneel, dat is aangegeven met (*) optioneel veld, niet verplicht.

5. Op het standaardformulier kunt u in aanvulling op de minimale verplichte informatie verwijzen naar meer uitgebreide informatie via een URL-link. Veel fondsen publiceren op hun website het gehele jaarverslag, of de gehele staat van baten en lasten, daar kunt u dus naar verwijzen in het standaardformulier.

6. Het standaardformulier heeft een standaard format voor de staat van baten. Als er posten niet van toepassing zijn, kunt u € 0 invullen. Als er posten ontbreken, kunt u deze invullen bij Overige Baten of Overige Lasten. Desgewenst kunt u deze in het standaardformulier zelf toelichten of verwijzen via de url-link naar het gehele jaarverslag, of de gehele staat van baten en lasten. 

7. Plaats het standaardformulier op de website van uw fonds onder de kop "ANBI" of "ANBI-gegevens" (De meeste fondsen hebben al een dergelijk plek op de website. U kunt naar keuze de bestaande gegevens laten staan, of vervangen door het standaardformulier).

8. Het standaardformulier mag ook op de FIN-website worden geplaatst bij de gegevens van uw fonds. U kunt het standaardformulier via MijnFIN zelf op de FIN website plaatsen.

9. Het standaardformulier moet uiterlijk 1 juli 2021 op de website staan. 

 Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid