Lid worden

Alle nieuwsberichten

Fonds 1818 financiert exploitatiekosten van organisaties in bijzondere situaties

Door Fonds 1818 Gepost op 14 juli 2022
Fonds 1818 wil organisaties die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen op de rails helpen, houden of kwalitatief op een hoger plan brengen. Organisaties die in een bijzondere situatie zitten én binnen het beleid van Fonds 1818 vallen, kunnen een donatie aanvragen voor hun exploitatiekosten, zoals personeelskosten, huisvestingskosten, organisatie- en kantoorkosten en externe advieskosten.

“Vaak geven fondsen geen donaties voor exploitatiekosten. Wij deden dat incidenteel al wel, maar hebben het nu stevig in ons donatiebeleid verankerd. We willen het niet laten gebeuren dat goede organisaties omvallen, terwijl ze na een steuntje in de rug weer op eigen kracht verder kunnen.” 

Steun in drie bijzondere situaties

Fonds 1818 wil met de regeling hulp bieden aan organisaties die zich in een bijzondere situatie bevinden. “Allereerst willen we organisaties steunen die financieel in zwaar weer zitten door onmacht, bijvoorbeeld als gevolg van de coronapandemie of een subsidiestop”, vertelt Fonds 1818-projectadviseur Margreet Aantjes. “Maar we willen er ook zijn voor organisaties die een koerswijziging doorvoeren, ofwel een ontwikkelingsslag maken, die de kwaliteit en/of levensvatbaarheid van de organisatie substantieel verbetert en waarmee zij inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.” Een derde groep die Fonds 1818 met de regeling een duwtje in de rug wil geven, wordt gevormd door de startende organisaties. Margreet: “Als kwetsbare groepen in ons werkgebied duidelijk gediend zijn met een nieuw initiatief, willen wij zo’n organisatie graag op de rails helpen.” 

Voorwaarden

De regeling is alleen bedoeld voor organisaties die opereren in het hart van het donatiebeleid van Fonds 1818 door zich in te zetten voor kwetsbare doelgroepen. Verder kunnen organisaties die grotendeels zijn aangewezen op overheidssubsidie er geen gebruik van maken. Het kunnen zowel bestaande organisaties zijn die langdurig hebben bewezen kwaliteit te leveren en stabiel te zijn, als startende organisaties. Een belangrijke voorwaarde is dat we voldoende vertrouwen hebben in organisatie en management. 

Op eigen benen verder

Fonds 1818 dekt de exploitatietekorten van organisaties eenmalig gedurende een zo kort mogelijke periode, en zeker niet langer dan drie jaar. Als het niet realistisch is dat de organisatie na drie jaar zonder de steun van Fonds 1818 verder kan, zal geen donatie worden toegekend.

Is jouw fonds ook geïnteresseerd in het bieden van steun op dit gebied? Voor meer informatie over de regeling en de voorwaarden kun je contact opnemen met projectadviseur Margreet Aantjes: aantjes@fonds1818.nl of tel. 06 8680 4466.  


Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid