Lid worden

Alle nieuwsberichten

Stichting Novum heeft per 1 januari 2022 een nieuwe naam:

Gepost op 12 januari 2022
Visio Foundation. De naam Visio Foundation sluit goed aan bij de gedeelde missie van Novum en Visio: meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking. Visio als expertiseorganisatie en Visio Foundation als onafhankelijke steunstichting.

Samenwerking

Achter de schermen werkten Visio en de rechtsvoorgangers van Visio Foundation al heel lang samen. Visio heeft als expertiseorganisatie in de afgelopen 200 jaar veel kennis opgebouwd op het gebied van ondersteuning, begeleiding en opleiding van mensen met een visuele beperking. Dankzij het particuliere vermogen van Visio Foundation konden innovaties en initiatieven van Visio worden gerealiseerd die niet bekostigd worden uit publieke middelen. Ook initiatieven van andere non-profitinstellingen worden financieel ondersteund. Meer informatie hierover is te vinden op: www.visiofoundation.org

Nog veel werk te verzetten

Om inclusie en participatie van mensen met een visuele beperking in Nederland en daarbuiten verder te bevorderen, moet nog veel werk worden verzet. Met de naamswijziging willen Visio en Visio Foundation hun gedeelde missie voortaan gezamenlijk uitdragen om daarmee hun boodschap te versterken: meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking door te kijken naar wat wél kan. 

Geschiedenis Visio Foundation

Het vermogen dat Visio Foundation (voorheen Novum) sinds zijn oprichting in 1984 beheert, is in 175 jaar opgebouwd dankzij giften, donaties, legaten en beleggingsresultaten. In 1808 richtte een comité van Amsterdamse vrijmetselaars het ‘Instituut tot Onderwijs van Blinden’ op. Het was de eerste school voor blinde kinderen in Nederland. De opleiding en verzorging van blinde en slechtziende kinderen waren destijds een zaak van liefdadigheid. Vanuit dit instituut ontstonden in de loop van de tijd verschillende gespecialiseerde instellingen, die uiteindelijk samen het huidige Visio zouden vormen. 

Toen na de Tweede Wereldoorlog de bekostiging van zorg, (speciaal) onderwijs en revalidatie een publieke taak werd, is besloten het particuliere vermogen onder te brengen bij verschillende steunfondsen en verenigingen. Deze steunfondsen en verenigingen zijn opgegaan in Visio Foundation.

Antoin Bruijninckx - voorzitter Visio Foundation: 

Deze naamswijziging volgt logisch uit de lange verbondenheid tussen Visio en Stichting Novum, nu Visio Foundation. Zo versterken Visio en Visio Foundation elkaar en kunnen we nog meer doen voor onze doelgroep, blinden en slechtzienden in Nederland en daarbuiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fondsenwerving. En we zijn makkelijker te vinden voor mensen en instellingen die een beroep op ons willen doen om bij te dragen aan onze gezamenlijke doelstelling: meedoen mogelijk maken. Eenieder die daar kennis en financiële steun bij kan gebruiken, nodigen we van harte uit contact met ons op te nemen.

Margreeth Kasper de Kroon - voorzitter raad van bestuur Visio: 

Sinds de oprichting van Visio is onze missie ongewijzigd: met specialistische expertise mensen met een visuele beperking ondersteunen bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Visio maakt meedoen mogelijk op alle levensgebieden. 

Wij stimuleren mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. Te kijken naar wat wél kan! We kunnen dat al 200 jaar doen mede dankzij de rechtsvoorgangers van Visio Foundation. Visio Foundation ondersteunt financieel de ontwikkeling van nieuwe diensten en methodieken. De samenleving verandert immers continu en daarmee ook de hulpvragen van onze cliënten en leerlingen. Samen met Visio Foundation maken we meedoen mogelijk.

 


Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid