Lid worden

Alle nieuwsberichten

Windesheim FG&S bouwt uit

Gepost op 17 maart 2023
Scholingsaanbod óók voor fondsmedewerkers

Al jaren timmert hogeschool Windesheim te Zwolle (met nevenvestiging in Almere) aan de weg met het unieke cursusprogramma 'Fundraising Grantmaking & Sponsoring' (FG&S), een toepassingsgericht hbo-programma dat cursisten wegwijs maakt in de filantropische sector. Docenten in de opleiding hebben hun sporen voor een belangrijk deel verdiend in de sector zelf.

Op initiatief van en in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam is ruim 10 jaar geleden een hbo-programma ontwikkeld bestaande uit vijf modulen. Inmiddels is dit in goed doordachte stappen verder uitgebouwd. En Windesheim zit niet stil, er zijn plannen om nog verder uit te bouwen.

Zes modulen - Filantropie de stevige basis 

Het huidige FG&S scholingsaanbod bestaat uit (inmiddels) zes modulen. Deze cursusonderdelen zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar inhoudelijk.

Bert Sleijster, cursusleider over het meest uitgebreide cursusonderdeel: "deze module 'Filantropie' kun je zien als de inleiding in de filantropie, het is de dragende module onder de andere meer praktische modulen. Je bent al snel geneigd te denken dat je al best het één en ander weet van de sector, en dat is vaak ook zo … maar cursisten horen toch ook veel nieuwe informatie en doordenken meer wat er sector breed speelt en geven dan toch wel deze inhoud een heel nuttige basis te vinden." De module 'Filantropie' kijkt vanuit heel verschillende standpunten naar de sector: wie zijn de 'spelers' en welke theorieën zijn actueel, hoe zijn we gekomen waar we nu zijn, welke actualiteiten, nieuwe ontwikkelingen en trends zijn waarneembaar. Maar ook vermogensbeheer, major en/of institutionele donors, professionalisering van de sector en diverse andere onderwerpen komen aan bod.

Het zeer kundige docentencorps bestaat – naast Windesheim-docenten – vooral uit voor velen bekende namen als die van de professoren Theo Schuyt, Geert Sanders en Marco van Leeuwen. Ook Henk van Stokkom (vh. Dioraphte), Marjan Sax (Mama Cash), Teetse Holtrop (ten Cate & Partners), Denise Go-Feij, Lucas Hendricks, Anne van Beuningen en vele anderen dragen hun steentje bij aan deze gezamenlijke module.

Praktijkgericht hoger onderwijs - vaardigheden

Daarnaast worden ook meer praktisch toepasbare modulen aangeboden, zó kenmerkend voor het hoger beroepsonderwijs. Vanuit de theorie de slag maken naar de praktische toepassing.

Het FG&S-cursusaanbod kan medewerkers en bestuurders van vermogens-, familie- en bedrijfsfondsen helpen in korte tijd een goed zicht te krijgen op wat er speelt in de filantropische sector en zich vaardigheden eigen te maken waar ieder zijn voordeel mee kan doen.

Voor uitgebreidere info over de cursus FG&S, zie www.windesheim.nl/fgs.  

Windesheim kijkt vooruit

Inmiddels zit Windesheim niet stil. Het programma wordt in kleine stappen nog steeds doorontwikkeld. Collega Emiel Kamman hierover: "Zo kwam er enkele jaren geleden – op verzoek van oud-cursisten – een zesde FG&S-module bij, te weten 'Financiële en Juridische Aspecten'. Deze module zoomt in op specifieke, juist voor deze sector belangrijke en kenmerkende financiële en juridische zaken en eigenaardigheden. Hoe zijn deze geregeld en ook hoe die op te pakken en er mee om te gaan?"

En op dezelfde grond – verzoeken vanuit alumni – is recent 'Sociaal Ondernemen' ontwikkeld en het afgelopen jaar voor het eerst aangeboden.

Tenslotte nog een kleine blik vooruit: Windesheim overweegt een variant-opleidingstraject aan te bieden, specifiek(er) gericht op werkers binnen de culturele sector – ideeën daarvoor zijn in een vergevorderd stadium, meer nieuws hierover volgt medio dit jaar.

Rien van Gendt te gast bij Windesheim

Op 28 maart zal Rien van Gendt op Windesheim in gesprek gaan met studenten, cursisten, alumni en andere belangstellenden. 'Terug naar de tekentafel' en gaan we dan nu ècht het verschil maken?

Aanmelden?
Kosteloos aanmelden kan via de Windesheimsite.


Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid