De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

Fundatie van Beijeren van Schagen

Fundatie van Beijeren van Schagen financiert het het onderhoud, de verzorging en ondersteuning van bejaarden.

Doelstelling

De stichting tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken: a. Het beheer van het vermogen ter financiering van het onderhoud, de verzorging en ondersteuning van bejaarden, daaronder begrepen diegenen die in hun laatste levensfase verkeren. b. Het uitkeren van bedragen uit voormeld vermogen en het verlenen van ondersteuning, in welke vorm dan ook aan instellingen die fiscaal worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuur

Bestuurssamenstelling Voorzitter, Dr J.C.A. de Mol van Otterloo Secretaris / Penningmeester, Jhr J.C.P. de Beaufort Jhr C.C. Gevers Deynoot Mr D.H. baron von Maltzahn Drs. F.C. baron van Aerssen Beijeren van Voshol Dr. W. van Gijn

Bevoegdheden bestuur

Ter ondersteuning van het bestuur fungeert een rentmeester: Mr. F.W. Pahud de Mortanges; bereikbaar via het adres van de secretaris . De rentmeester is belast met de administratie van het vermogen van de stichting en fungeert als zodanig tevens als secretaris -penningmeester.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt (een deel van) een niet-bovenmatig vacatiegeld Toelichting beloning bestuur: De bestuursleden en de rentmeester ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; de rentmeester krijgt een jaarlijkse onkostenvergoeding.

RSIN-nummer

92 90 953

KVK-nummer

411 50 922

Downloads van Fundatie van Beijeren van Schagen
Download actueel beleidsplan

Deze tekst is te beheren via de instellingen in de backend

Download financien

Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid