De continuïteit van de filantropie

Juist nú belangrijk in tijden van crisis! Wilt u meer lezen over de aanpak van onze fondsen en foundations? Of wilt u zelf graag bijdragen? Informatie over de aanpak van de crisis

Lid worden

Start Foundation

Arbeidstoeleiding website

Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Hiervoor zetten we zelf actief programma’s en projecten op, agenderen we issues, mengen we ons in het publieke debat en investeren we geld in initiatieven waarin we geloven en die passen bij onze visie. Start Foundation maakt er werk van.

Strategie

Wij geloven dat er voor iedereen ruimte is om mee te doen en van waarde te zijn. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen aan een Nederland te bouwen waarin iedereen meedoet. We ontwikkelen vernieuwende initiatieven, agenderen knelpunten en bespreken samen hoe het beter kan. We zijn constant actief in het publieke debat. Door kaders los te laten, willen we wezenlijke verandering op gang te brengen.

Doelstelling

In 2025 willen we via onze activiteiten 150.000 mensen die langs de kant staan, bereikt hebben. Dat kan zijn door daadwerkelijk arbeidsplekken te realiseren, de positie van mensen op de arbeidsmarkt te verstevigen of door de match tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen.

Bestuur

Bestuurvoorzitter dhr. G.C.F.M Depla Penningmeester dhr. R van Tilburg Vicevoorzitter mvr. A.M.H. van Gaal Bestuurslid dhr. R.C.A. Steenkuijl Bestuurslid mvr. A. Westerlaken

Bevoegdheden bestuur

Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden hebben door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie een ruime omgevingsoriëntatie en maatschappelijke gevoeligheid. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directie, die hierover aan hen verantwoording aflegt. Investeringsvoorstellen t/m 250.000 euro worden door de directie gefiatteerd. Investeringen daarboven door het bestuur. Eind 2019 is dhr. H.C.P. Noten afgetreden als bestuursvoorzitter.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt (een deel van) een niet-bovenmatig vacatiegeld Toelichting beloning bestuur: De bestuursleden vervullen hun functie bezoldigd: voorzitter bestuur 10.670 euro, bestuurslid 8.900 euro. Genoemde vergoedingen zijn excl. BTW. Beloningsbeleid medewerkers: Beloning conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

RSIN-nummer

8063.69.346

KVK-nummer

29048805

Downloads van Start Foundation
Download jaarverslag

Deze tekst is te beheren via de instellingen in de backend.

Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid