Lid worden

Een sterke positie van fondsen en foundations

Onze standpunten vormen de basis voor ons beleid en dragen bij aan het uitvoeren van de maatschappelijke missies van onze leden. De FIN zet actief thema’s op de politieke agenda die voor u als lid van belang zijn.

Duurzaam beleggen

Goed doen betekent ook goed beleggen. Veel FIN-leden beleggen en besteden de opbrengsten aan goede doelen in lijn met hun missie. Vanwege deze maatschappelijke missie letten zij ook op duurzaamheid en de maatschappelijke effecten van hun beleggingen.

Lees verder over duurzaam beleggen

UBO-register

De Europese Unie verplicht lidstaten bij te houden wie die uiteindelijk belanghebbenden zijn van alle rechtspersonen, ook van stichtingen en verenigingen. Daarom wordt er een Ultimate Beneficial Owner (UBO) – register ingevoerd. Het begrip UBO past echter niet bij een ANBI fonds of foundation; die hebben geen ‘Beneficial Owner’ maar een bestuur met een maatschappelijke missie. De FIN dringt er bij de overheid en politiek op aan om het UBO register zuiver te houden en ANBI bestuurders niet als UBO te registreren.

Impact

Impact, het daadwerkelijk maatschappelijk effect, is de leidraad voor de activiteiten van fondsen en foundations. Impact meting laat zien of de gewenste positieve effecten worden behaald en of aanpassing nodig is om dit effect te optimaliseren. De FIN stimuleert effectiviteit door de onderlinge uitwisseling van kennis en kunde over impact te faciliteren en door effectief bestuur te stimuleren met de FIN Code Goed Bestuur.

Transparantie

Fondsen en foundations zetten zich in voor een betere samenleving, onder andere door de ondersteuning van initiatieven die sociale cohesie en transparantie bevorderen. De FIN-leden gaan daarbij zelf ook transparant te werk, zeker als dat de effectiviteit en de samenwerking ondersteund. Alleen in uitzonderingsgevallen, zoals bij ondersteuning van kwetsbaren in onvrije landen, wordt de transparantie uit bescherming doelbewust beperkt. Wettelijk opgelegde transparantie wordt omarmd als logische verantwoording voor de ANBI-faciliteiten en ter voorkoming van misbruik van de filantropie voor oneigenlijke doelen. Wettelijke regelingen moeten wel altijd doelmatig blijven en proportioneel.

Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid